Thông tin truyện

Hắc Long Pháp Điển

Hắc Long Pháp Điển

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Khi ngươi nhìn chăm chú Thâm Uyên thời điểm, Thâm Uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi.Khi ngươi giơ lên pháp trượng hướng Thâm Uyên thi triển cấm chú, Thâm Uyên biểu thị thật cao hứng, cũng trở tay cho ngươi một cái phản vật chất năng lượng Yên Diệt Pháo.

——

Một đầu ma pháp vô năng Hắc Long tại dị thế giới khuấy gió nổi mưa cố sự.

PS: Cùng DND tương quan chỉ có rồng.