Thông tin truyện

Giáo Chủ Thỉnh Nhiêu Mệnh

Giáo Chủ Thỉnh Nhiêu Mệnh

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Người trong Đạo môn tu đạo luyện đan, truy cầu trường sinh. Phật Đà của Phật môn nhón tay giết long, Đầu đảng Ma Môn hoành hành ngang ngược vừa chính vừa tà. Sáu...

Danh sách chương