Thông tin truyện

Giác Lạc Lý Đích Ma Pháp Sư

Giác Lạc Lý Đích Ma Pháp Sư

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Theo truyền ngôn, cấm thư mục lục thượng ghi chép đông tây đều là thật!

Mới đầu Diệp Tiêu là không tin, bởi vì bên người lang nhân, ma pháp sư, nữ vu đều là...

Danh sách chương