Thông tin truyện

Giá Thế Giới Chân Loạn

Giá Thế Giới Chân Loạn

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra

Chư thiên dung hợp, vạn giới quy nhất!

To lớn Gundam lấy không thể địch nổi uy thế xông về Lữ Bố, vô số pháo binh đạn laser tia do như thác vậy kỳ trút xuống...

Danh sách chương