Thông tin truyện

Giá Thao Tác Hữu Quỷ

Giá Thao Tác Hữu Quỷ

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Lão quỷ trăm tuổi vì sao nhảy ra đầu tường chạy hùng hục?

Hộ không chịu di dời quỷ lâu vì sao trong một đêm thảm tao bạo lực phá dỡ?

Sát vách nữ quỷ nhà giường vì sao vào đêm bên trong liền lay động không ngừng?

Đi đêm nhiều quỷ vì sao nguyên do liên tục gặp hắc thủ?

Lúc đêm khuya, hùng hài tử màu đỏ da đầu cầu lại là bị ai giẫm bạo?

Đây hết thảy phía sau, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có vì tìm tòi những này cố sự, chúng ta bây giờ đem ống kính chuyển hướng thân là tội khôi họa thủ người nào đó.

...

"Liên quan ta cái rắm, ta bất quá liền chơi cái trò chơi mà thôi!"

Lúc này, một ngũ tạng lục phủ tất cả đều là lá gan trò chơi người chơi Tần tiên sinh Tần Mục đi ngang qua. jpg