Thông tin truyện

Giá Cá Yêu Nữ Hữu Điểm Hung

Giá Cá Yêu Nữ Hữu Điểm Hung

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Phong phát hiện mình nhiều một cái mỹ nữ lão bà, lại hung lại moe.

Mấu chốt là hắn phát hiện bà lão này là cái yêu nữ.

Vẫn là cái xuyên qua tại Vô Hạn Thế Giới yêu nữ.

"Bái bai, lão công, hôm nay muốn đi Onepunch-Man phó bản, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về!"

Thế là sinh hoạt hàng ngày của hắn nhiều một hạng nhiệm vụ bảo hộ lão bà tại Vô Hạn Thế Giới an toàn.

Dưỡng thành + đô thị linh dị + đô thị tu chân