Thông tin truyện

Giá Cá Thế Giới Đích Yêu Ma Ngận Hung Mãnh

Giá Cá Thế Giới Đích Yêu Ma Ngận Hung Mãnh

Thể loại:

Linh Dị

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua đến yêu ma hoành hành dị thế giới, trở thành nghèo túng hoàng tử.

Là cam chịu thoái hóa vẫn là ngăn cơn sóng dữ, từng bước một đi đến quyền lợi...

Danh sách chương