Thông tin truyện

Giá Cá Mạt Thế Hữu Điểm Tào

Giá Cá Mạt Thế Hữu Điểm Tào

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Mạt thế thực tao, thư lại có điểm tào.
Thế giới như thế không xong, làm ta đặc tưởng phun tào……
Ngô, cái này có thể phân rõ tao tào tào không xong đi?

Danh sách chương