Thông tin truyện

Giá Cá Du Hí Bất Giản Đơn

Giá Cá Du Hí Bất Giản Đơn

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Đêm đen gió lớn, thật giả giết.

Các vị người chơi, hoan nghênh đi vào game giết người thực tế ảo Hư Thực Huyễn Cảnh .

Cái trò chơi này không đơn giản, không tán gái, không làm gay, chuyên tâm tổn thương lẫn nhau.

CVT: Tổng hợp đánh giá bản thân: A (Các arc làm đều rất sáng tạo, mỗi cái vấn đề logic về thời gian khó chịu)

Danh sách chương