Thông tin truyện

Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả

Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Thành phố Tể Hải xa xôi sơn thôn, một người nông thôn sinh viên, ở trong lơ đãng thu được nhìn thấu năng lực và cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí vũ khí,...

Danh sách chương