Thông tin truyện

Diệp Thị Tu Tiên Lục

Diệp Thị Tu Tiên Lục

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Một phàm nhân bình thường, nhân duyên tế hội phía dưới xuyên qua đến tu tiên thế gia.

Đúng lúc, gia tộc bước đi liên tục khó khăn, trong ngoài đều khốn đốn....

Danh sách chương