Thông tin truyện

Điện Ảnh Giáo Sư

Điện Ảnh Giáo Sư

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang raĐánh ra tốt nhất điện ảnh , dạy dỗ tốt nhất đệ tử .

Ta là Trương Nhiên , điện ảnh đạo diễn , Bắc Điện lão sư , ta là Trung Quốc điện ảnh đại ngôn (*phát ngôn) !