Thông tin truyện

[Dịch]Phù Thiên Ký

[Dịch]Phù Thiên Ký

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Truyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn, một thể
xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên
con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn
là Ma?Ma và Người, ai thiện ai ác? Và ai... đế bá vô địch!!Tất cả có ở Phù Thiên Ký.Cảnh giới: Phàm thai, Khai nhãn, Tích thủy, Linh tuyền, Linh châu, Thiên hà,
Linh anh, Đại hải...Lịch đăng truyện online: 1-3 chương/ngày. (Sau 20h có)Cầu vote và thank nhiệt tình để lấy động lực.

Danh sách chương