Thông tin truyện

[Dịch]Hộ Mỹ Cuồng Y

[Dịch]Hộ Mỹ Cuồng Y

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Bạn đang theo dõi truyện Hộ Mỹ Cuồng Y của tác giả Tinh Tế Ngân Hà. Trong toptruyenchu.comnày, Tiểu tử Đường Thiên
biết bắt quỷ, có thể chữa bệnh, tất cả mọi thuật đều thông thuộc kiêu tế như
thần, y thuật có thể nghịch thiên cải mệnh.Nếu gặp mỹ nữ ngôn tình sủng thì tán tỉnh,
nếu gặp tình địch sẽ dẹp bỏ, mọi người tốt nhất đừng chọc ta, ta mà nổi
bão sẽ chọc thủng trời.