Thông tin truyện

[Dịch]Độc Phi Ngự Tà Vương

[Dịch]Độc Phi Ngự Tà Vương

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Bạn đang theo dõi tác phẩm Độc Phi Ngự Tà Vương của tác giả Phong Phiêu Tuyết. Truyện xảy ra lúc mạt thế bị chết, trùng sinh trong trạch môn.Có ăn có uống, nàng vốn định an phận xuyên không làm một thứ nữ quy củ đích đáng.Hạ nhân khi dễ, thứ muội đoạt phu, đích mẫu (mẹ cả) khắt khe... Thật coi nàng dễ khi dễ?Nhân nghĩa lễ trí tín?Ta phi!Ôn lương cung kiệm?Xéo đi!Lúc động tay, nàng tuyệt đối không mắng chửi người!Giết ác phó, đánh thứ muội, phế mẹ cả, nàng ác danh ngập trời.Mọi người ngự tiền cáo trạng (cáo trạng lên vua), mỗ vương gia giơ tay chém xuống, người tới thân một nơi, đầu một nơi: "Vừa rồi các ngươi nói vương phi làm sao vậy?"Mũi đao rỉ máu, sát ý ngập trời, hệt như Tu La địa ngục.Mọi người câm như hến, tác tác đổi giọng: "Vương phi tài năng tuyệt sắc anh minh!"Người nào đó cho đao vào vỏ, hai mắt phiếm hồng, trong nháy mắt Tu La biến trung khuyển: "Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút đây là tức phụ của ai!"