Thông tin truyện

[Dịch] Đại Thời Đại 1958

[Dịch] Đại Thời Đại 1958

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Liên Xô là một biểu tượng, là một cuộc thí nghiệm xã hội khổng lồ. Liên Xô không hoàn hảo nhưng nó là cuộc hành trình tìm kiếm tương lai hoàn mỹ cho toàn thể...

Danh sách chương