Thông tin truyện

Địa Cầu Tại Thoái Hóa

Địa Cầu Tại Thoái Hóa

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Toàn cầu giống loài thoái hóa, nhân loại xuất hiện hiện tượng phản tổ.

Cẩu thoái hóa thành sói, mèo thoái hóa thành cổ miêu thú, lão hổ thoái hóa thành Hổ Răng Kiếm, heo thoái hóa thành nhưng cùng khủng long một trận chiến cự heo. . .

Chim thuỷ tổ, Bá Vương Long, Titan Cự Mãng, Thương Long, Cự Xỉ Sa, Tàn Bạo Sư, Đế Vương Ngạc, Mãnh Mã Tượng. . .

Từng cái đã từng xưng bá cổ đại Địa Cầu viễn cổ sinh vật ngay tại lần lượt giáng lâm, Địa Cầu đã từng kẻ thống trị muốn trở về. . .

Danh sách chương