Thông tin truyện

Địa Cầu Nhân Bất Khả Năng Giá Yêu Cẩu

Địa Cầu Nhân Bất Khả Năng Giá Yêu Cẩu

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Tùy tiện, tùy tiện được rồi hả?

.

Không có khả năng! Bọn hắn thân là thiên tai tôn nghiêm đi đâu?

.

Tạm thời trước ổn một tay?

.

Ta cảm giác bọn...