Thông tin truyện

Dị Thế Chung Cực Giáo Sư

Dị Thế Chung Cực Giáo Sư

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Võ đạo, luyện đan, rèn khí, chế phù, cầm kỳ thư họa thậm chí là tán gái ... Chỉ cần ngươi nghĩ ra được, Mạnh lão sư đều sẽ giáo. hắn có hệ thống, có thể căn cứ học sinh ẩn giấu thuộc tính, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. hắn khi đi học, học sinh phải làm, chỉ là ngon lành mà ngủ một giấc, đương nhiên, giấc ngủ chất lượng muốn xịn. Nhất ban phế vật học sinh, tại Mạnh lão sư dạy dỗ dưới, hoa lệ mà đi tới đột kích ngược con đường. Mạnh lão sư thường nói: "Thiên phú không trọng yếu, quan trọng nhất là ... Có cái hảo lão sư!" "Thiên tài? Lão Tử đã dạy rác rưởi, đều có thể đem những thiên tài đó đạp ở dưới chân!"

Danh sách chương