Thông tin truyện

Dị Giới Đại Vu

Dị Giới Đại Vu

Thể loại:

Chưa rõ

Trạng thái:

Đang ra


Một lần trộm mộ, để Khương Dịch bất ngờ xuyên qua đến thánh vũ đại lục. Cố sự liền bắt đầu từ nơi này!

Thần bí tiểu tháp, cường hãn vu tộc công pháp, đẳng cấp sâm nghiêm cấp chín thành thị hệ thống.

Vu Đồ, Đỉnh Vu, Thiên Vu, Tổ vu. Tất cả đều ở ( Dị Giới Đại Vu )!


Danh sách chương