Thông tin truyện

Đê Duy Du Hí

Đê Duy Du Hí

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Muốn làm nhưng lại quá làm biếng ai làm ko pm để tớ xin mod giao quyền!!!
.
.
.
Lục Chi Ngư ngẫu nhiên phát hiện một cái đi thông thấp duy độ thế giới cửa vào, từ đó về sau nó làm thay đổi đường đời bình phàm hướng tới...
Lục Chi Ngu cảm giác bản thân như một GM . vì vậy sáng tạo một thế giới ma pháp và khoa học kỹ thuật giúp hoàn thiện bản thân tiến hóa thành...

Danh sách chương