Thông tin truyện

Đấu Phá Chi Viễn Phương Đích Đoàn Phiến

Đấu Phá Chi Viễn Phương Đích Đoàn Phiến

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Tại "Người ăn người" Thế giới Hokage Sengoku Jidai phấn đấu hai mươi sáu năm Uchiha Ato, cuối cùng trở thành đã từng chiến hữu, chính mình anh họ Uchiha Madara Mangekyo...

Danh sách chương