Thông tin truyện

Đạo Môn Tái Hưng

Đạo Môn Tái Hưng

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Phật tông: Ta có sáu chữ thần thông, tiêu tai trừ bệnh! Huyền Viễn: Ta đạo môn cũng có Cửu Tự Chân Ngôn, hộ đạo trường sinh

Thập tự giáo: Ta có vĩnh sinh Thiên Đường, Tiếp Dẫn thế nhân! Huyền Viễn: Ta đạo môn cũng có thập phương Tịnh Thổ, quảng độ chúng sinh

Bà La Môn phái: Ta có chư thiên thần linh, phù hộ tín đồ! Huyền Viễn: Ta đạo môn cũng có tam thanh tứ ngự ngũ lão lục ti thất nguyên bát tiên cửu diệu

Chúng pháo hôi: Báo cáo! Có người gian lận!

...

Vượt ngang thiên cổ, phủ xuống dị giới;

Từ mạt pháp địa phương, đến đạo cổ chi lục,

Thân phụ Đạo Tôn di trạch, Huyền Viễn một đường quét ngang.

Tạo thanh vi phúc địa, xây xung hư động thiên;

Truyền ba ngàn đạo pháp, lập tám trăm bàng môn;

Cùng thần linh tranh chấp, cùng phật tử luận đạo;

Tại Bắc Hải Ngự Long, tại thương ngô hí phượng;

...

Đợi đến đạo môn lại hưng, ta tức tiêu dao trường sinh!