Thông tin truyện

Đạo Khí Vũ

Đạo Khí Vũ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Huyết bào ánh hồng nhật, sát khí chiếu Cửu U.

Vũ bộ như lưu tinh, tiên ( roi) xuất quỷ thần kinh.

Thập bộ sát nhất yêu, thiên lý bất lưu hành.

Chuyện rũ áo đi, ẩn sâu thân cùng danh.

Nhàn quá lâm tuyệt ẩm, thoát tiên tất thượng hoành.

. . .

Túng tử hiệp cốt hương, bất quý thế thượng anh.

Thùy năng như tại hạ, bạch thủ thái huyền kinh.

——— 《 thiểu niên hành 》

Danh sách chương