Thông tin truyện

Dân Quốc Đại Văn Hào

Dân Quốc Đại Văn Hào

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Xuyên qua đến Dân Quốc, trở thành Đại Văn Hào.

Trung Tây Phương Văn Hóa va chạm, truyền thống cùng tân triều tư tưởng giao phong, hải phái cùng kinh phái tranh đấu, mười dặm dương trận, ngợp trong vàng son.

Đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại.

Danh sách chương