Thông tin truyện

Đại yêu thông linh

Đại yêu thông linh

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


thế gian khác thường chuyện 、 thế gian khác thường vật 、 thế gian khác thường người , vì yêu .

yêu người , hoặc cỏ cây hóa hình , hoặc ngoan thạch khai khiếu , hoặc chim muông nhanh trí , hoặc người phàm trường sanh .

trường sanh người cũng là yêu , cùng thiên địa đồng thọ chính là thiên địa đại yêu .

cho nên , muốn thành tiên người , trước thành yêu .

vì vậy thì có như vậy một cái trấn nhỏ thiếu niên muốn tìm trường sanh cùng lăng tiêu , cho nên không tiếc thân hóa đại yêu đích chuyện xưa .