Thông tin truyện

Đại Sư Cứu Mệnh

Đại Sư Cứu Mệnh

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Tiêu Soái lúc đầu chỉ muốn cho người ta xử lý làm việc, thuận tiện nhìn xem phong thuỷ phá phá sát khí kiếm chút tiền.

Kết quả từ khi khóa lại cái này có thể cho đồ vật phát ra ánh sáng "Bệnh đỏ mắt hệ thống" về sau, sinh hoạt tiết tấu liền triệt để bị đánh loạn.

Danh sách chương