Thông tin truyện

Đại Sở Hoài Vương

Đại Sở Hoài Vương

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Hùng Hòe vừa xuyên qua trở thành Sở Hoài Vương, liền đụng tới nước Tần Trương Nghi đến đây tặng lễ: Thương với địa phương 600 dặm.

Hùng Hòe biểu thị muốn sửa lịch sử, không tiếp tục làm ngu xuẩn Sở Hoài Vương, tuyệt không tuyệt Tề liền Tần.

Kết quả ngày thứ hai, cùng cả triều văn vũ sau khi thương lượng, trải qua vài luân miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, nước Sở trên dưới đạt thành nhất trí ý kiến.

Hùng Hòe khí phách phong hoa đối Trương Nghi nói: "Quả nhân quyết định cùng nước Tề tuyệt giao."