Thông tin truyện

Đại Hán Phong Thiện

Đại Hán Phong Thiện

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Một cái đổi họ mà tự chiến công hiển hách trí dũng phi phàm nghĩa tử, một dòng máu liên kết nuông chiều từ bé thân sinh cốt nhục, đối mặt Hán mạt Tam quốc khó phân phức tạp rung chuyển tình thế, Lưu Bị làm sao lựa chọn?

Một cái sinh thế thê thảm, trải qua nhấp nhô, sống tạm tại thời loạn lạc nữ nhân, một cái liên quan chính trị, tùy hứng mà là, tả hữu hai phe quan hệ đẹp đẽ nữ nhân, thân ở nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật chính xử lý như thế nào?

Hiện đại bộ đội đặc chủng chết trận sau biến thành mất đi ký ức Khấu Phong lại đem thế nào đi thay đổi Tam quốc lịch sử tiến trình?

Đối mặt từng cuộc một máu me đầm đìa chém giết, từng vòng từng vòng trong kế có kế âm mưu, từng cái từng cái ghi danh sử sách danh sĩ anh hùng, dựa vào trong đầu còn sót lại một tia bản năng, hắn lại sẽ đi theo con đường nào.