Thông tin truyện

Đại Hạ Phong Thần Ký

Đại Hạ Phong Thần Ký

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Năm đó, có Huyền Điểu rơi vào Thiên Nam, vạn yêu đến chầu.

Năm đó, cực tây chi địa một vị lão giả trai giới bảy bảy bốn mươi chín năm viên mãn, vung bút...

Danh sách chương