Thông tin truyện

Đại Đường Đệ Nhất Ngoan Nhân

Đại Đường Đệ Nhất Ngoan Nhân

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Dân gian người xưa kể lại, tướng bất quá Lý, vương bất quá Bá, Đại Đường vô địch nhất chính là Lý Nguyên Bá.

Như vậy, xuyên qua thành con của Lý Nguyên Bá mồ côi từ trong bụng mẹ, đem sẽ là như thế nào một loại đặc sắc nhân sinh?

Gây sự, hắn xưa nay không sợ.

Đánh cha, ai đánh được hắn?
*****************
main xuyên qua có ngón tay vàng đó là có được thể chất của cha, mình đồng da sắt, sức mạnh hơn mình ( còn Lý Nguyên Bá mạnh thế nào xin tra baidu), chỉ có điều không có võ, đánh loạn xà ngầu vậy thôi

Danh sách chương