Thông tin truyện

Đại Đạo Tru Thiên

Đại Đạo Tru Thiên

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Một giọt nước có thể diệt thế, một cây cỏ cũng có thể tru thiên! Thái Cổ cường thịnh Hồng Hoang, tại sao lại bị trên chín tầng trời vứt bỏ? Biến thành tội nghiệt? Đại đạo vô tình, ta một kiếm tru diệt! Bị tước đoạt linh nguyên Hồng Hoang đại địa bên trên, có một gốc Bất Tử thảo theo thời thế mà sinh!