Thông tin truyện

Đại Đạo Thanh Lý Kế Hoạch

Đại Đạo Thanh Lý Kế Hoạch

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Hồng Mông khai tịch diễn đại đạo
Tử tiêu cao tọa giảng diệu huyền.
Vạn giới duy ngã đốc giáo hóa,
Đạn chỉ nhất kiếm định chư thiên.

Đại đạo hiển hóa nhập thế, truyền đạo vạn giới, thanh lý chư thiên.......

Danh sách chương