Thông tin truyện

Đại Chu Đệ Nhất Thái Giám

Đại Chu Đệ Nhất Thái Giám

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Từ Phượng Vân mang theo đầy đầu phái Tiêu Dao võ học, xuyên qua đến Đại Chu hoàng triều, trở thành một tên thái giám.

Nếu thượng thiên cho ta cơ hội, vậy ta liền làm một lần cái kia phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đại nhân vật. . .

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối