Thông tin truyện

Đại Chu Đệ Nhất Quốc Sư

Đại Chu Đệ Nhất Quốc Sư

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Ta mang theo dã tâm cùng giết chóc đồng hành, cho đến leo lên chín tầng mây đỉnh.

...

Ta gọi Lục Vân.

Đại Chu Khâm Thiên Giám đứng đầu.

Hoàng quyền phía...

Danh sách chương