Thông tin truyện

Đái Cá Thương Khố Hồi Nguyên Thủy

Đái Cá Thương Khố Hồi Nguyên Thủy

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Vốn định trở về thôn thừa kế vài mẫu ruộng cằn, lại ngoài ý muốn phụ thể đến nguyên thủy thời kỳ. Làm sao bây giờ? Đã mang cái kho hàng, cái kia liền vươn...