Thông tin truyện

Đặc Công: Khai Cục Trịnh Diệu Tiên Yếu Thu Ngã Vi Đồ

Đặc Công: Khai Cục Trịnh Diệu Tiên Yếu Thu Ngã Vi Đồ

Tác giả:

Thể loại:

Quân Sự

Trạng thái:

Đang ra

Chu Hàn một buổi sáng xuyên việt về đến ầm ầm sóng dậy kháng chiến thời đại, trở thành Kim Lăng ủy viên quân sự hội một cái trung úy tham mưu, bắt đầu liền...

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối