Thông tin truyện

Dã Trư Truyện

Dã Trư Truyện

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Ta gọi Bạch Uyên, ta tu sát đạo.

Thấy hắn sinh, muốn hắn chết, nghe hắn âm, đoạt hắn mệnh.

Ta gọi Bạch Vân Đình, ta tu trận đạo.

Muôn vàn biến hóa bách...

Danh sách chương