Thông tin truyện

Cửu Tinh Đế Chủ

Cửu Tinh Đế Chủ

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Thức tỉnh huyết mạch, tu Cửu Tinh Chi Quyết, được Hồng Liên Thiên Hỏa, nhìn quật khởi tại Thiên Nguyên đại lục thiếu niên, như thế nào cùng tà ma đấu tranh, thành tựu bất hủ!