Thông tin truyện

Cực Phẩm Tây Môn Khánh

Cực Phẩm Tây Môn Khánh

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Binh Vương xuyên việt song song Thủy Hử thế giới, hơn nữa trùng sinh trở thành lịch sử nặng đại nhân vật Tây Môn Khánh, Tây Môn đại quan nhân! Chẳng lẽ muốn làm nhỏ tài chủ, sống mơ mơ màng màng, đùa giỡn đùa giỡn mỹ nữ, cùng đợi câu dẫn Phan Kim Liên? Không có tiền đồ! Có bản lĩnh, ta làm cho Võ Tòng tự mình đem Phan Kim Liên tiễn đưa tới đây, còn cầu ta "Chiếu cố" ! Về phần cái gì kia Diêm Bà Tích á..., đổi là bữa sáng! Huống chi về sau Liêu Quân xâm chiếm Bắc Tống tan vỡ, ZZZ dân chúng lầm than, thân là ái quốc người, thì như thế nào có thể chịu tâm nhìn xem một màn kia phát sinh? Xã hội yên ổn, mới có thể an tâm đùa giỡn cô nương! Vì vậy phải nổi lên! . .

Danh sách chương