Thông tin truyện

Cực Phẩm Đạo Sĩ Sấm Tam Quốc

Cực Phẩm Đạo Sĩ Sấm Tam Quốc

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Ta gọi Đường Chu, là một đạo sĩ, ta đi tới loạn loạn Hán mạt...

Bọn hắn đều nói: Ta ban ngày là chính nhân quân tử, ban đêm là cầm thú.

Ta thật rất oan, không phải liền là giang sơn mỹ nhân từ trong tay các ngươi cướp đi sao?

Các ngươi đây là ghen ghét ghen ghét!

Danh sách chương