Thông tin truyện

Cổ Phệ Chư Thiên

Cổ Phệ Chư Thiên

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Bắt đầu một viên vô hạn tiến hóa cổ trứng!

Vô hạn tiến hóa, vô hạn phân liệt, có được Thần cấp thôn phệ đời thứ nhất Phệ Kim Cổ!

Phi Kiếm Cổ,...

Danh sách chương