Thông tin truyện

Chưởng Môn Tiên Lộ

Chưởng Môn Tiên Lộ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Đây là người xuyên việt dẫn đầu tiểu môn phái quật khởi cố sự.

Phàm nhân lưu, làm ruộng, tranh bá văn, không hệ thống.

******************
- Các đạo hữu...

Danh sách chương