Thông tin truyện

Chúng Thần Thế Giới

Chúng Thần Thế Giới

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Ở giữa thế giới trên núi Olympus, Chúng thần chi vương Zeus nắm chặt Lôi đình chi mâu, cười nhìn chư giới.

Trước mặt hắn, chúng thần như rừng.

Phương bắc...

Danh sách chương