Thông tin truyện

Chư Thiên Kỹ Năng Diện Bản

Chư Thiên Kỹ Năng Diện Bản

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Lưu tinh trụy lạc, thế giới biến thiên, khoa kỹ thụ từ đây chuyển hướng.

Trong trò chơi kỹ năng cường hóa bảng, ngoài ý muốn tại Dư An trong mộng cảnh biến thành sự thật.

Đây là một cái linh khí khôi phục thời đại, nhân vật chính thức tỉnh dị năng, có thể xuyên qua vô tận thế giới, tại thời đại mới tiến hóa cố sự.

Danh sách chương