Thông tin truyện

Chủ Thần Cạnh Tranh Giả

Chủ Thần Cạnh Tranh Giả

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Vấn thương mang đại địa, cuộc đời thăng trầm! Chủ Thần đã vong, quần hùng tranh phong, ngày xưa Luân Hồi giả bắt đầu cạnh tranh, tranh đoạt chí cao vô thượng...

Danh sách chương