Thông tin truyện

Chiến Quốc Đại Tư Mã

Chiến Quốc Đại Tư Mã

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Đại Tư Mã chi chức, chưởng kiến bang quốc chi chín pháp, lấy tá vương bình bang quốc.

CVT: tác phẩm mới sau tuyệt phẩm Đại Ngụy Cung Đình. Vẫn phong cách cầm binh, mô tả chiến lược gia.

Danh sách chương