Thông tin truyện

Chí Thôn Đoàn Tàng Kỳ Thực Thị Cá Hảo Nhân

Chí Thôn Đoàn Tàng Kỳ Thực Thị Cá Hảo Nhân

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

"Mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta!"

"Chúng ta không muốn chiến tranh! Chúng ta chỉ muốn hòa bình!"

"Mụ mụ. . . Mụ mụ!"

Chiến hỏa khói lửa tràn ngập thế giới...