Thông tin truyện

Chân Tiên Kỳ Duyên II Phong Ma

Chân Tiên Kỳ Duyên II Phong Ma

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Bao nhiêu phàm trần cầu tiên duyên, thành Ma cầu tiên tu đại đạo.

Tiên lộ gian nguy đạo khó đi, chỉ có chính khí mở tiên lộ.

—— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Quyển sách là tác giả bản hoàn tất sách « Chân Tiên Kỳ Duyên » tỷ muội thiên, hoàn toàn mới cố sự, cũng không phải là tục thiên, lẫn nhau ở giữa sẽ không ảnh hưởng a, xin chư vị thư hữu yên tâm đọc cất giữ duy trì.

Danh sách chương