Thông tin truyện

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Bồi Sư Tỷ Tu Tiên Thời Gian

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Một câu ngực không phẳng làm sao bình thiên hạ, Lâm Phong xuyên qua.

Nghe nói phía trên có sáu người sư tỷ, một cái so một cái kỳ hoa, điển hình điểm thiên phú...

Danh sách chương